Zimnica-KuziołaE. „Styl życia twórców Teatralnych – Na Podstawie Badań własnych ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19, październik 2020, s. 291-08, doi:10.34767/SZP.2020.01.19.