LudwikowskaK. „Recenzja książki Anny Frąckowiak, Moniki Gromadzkiej, Józefa Półturzyckiego «Samokształcenie W Edukacji całożyciowej»”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19, październik 2020, s. 344-8, doi:10.34767/SZP.2020.01.22.