PikułaN. G. „IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersalizm Pracy Ludzkiej Wyzwania Dla Edukacji ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19, październik 2020, s. 354-5, doi:10.34767/SZP.2020.01.24.