SzempruchJ. „III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja Wobec Wyzwań I Zadań współczesności I przyszłości ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19, październik 2020, s. 358-, doi:10.34767/SZP.2020.01.26.