SmoderA. „Integracja Czy Oddzielenie życia Zawodowego I Prywatnego? Nowoczesne Technologie Komunikacyjne a Godzenie Pracy Z zobowiązaniami Pozazawodowymi ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 20, styczeń 2021, s. 138-51, doi:10.34767/SZP.2020.02.10.