ZiębińskaB. „Deinstytucjonalizacja a Zatrudnienie W Sektorze Opieki Nad Osobami Starszymi I niepełnosprawnymi Przykład Śląska I Małopolski”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 20, styczeń 2021, s. 318-36, doi:10.34767/SZP.2020.02.20.