CzadernyK. „Szkoła, zawód I Praca W Relacjach dorosłych Ludzi Bezdomnych ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 20, styczeń 2021, s. 337-48, doi:10.34767/SZP.2020.02.21.