ŁozowieckaW. „Rozwój Kariery Jednostki W Warunkach Zmian społeczno-Ekonomicznych”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19, październik 2020, s. 13-32, doi:10.34767/SZP.2020.01.01.