PrzybylskaE. „Ubóstwo Edukacyjne I Region W Niemieckim Dyskursie Naukowym. Zarys Zagadnienia ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19, październik 2020, s. 44-63, doi:10.34767/SZP.2020.01.03.