CieśleńskaB. „Odpowiedzialność Nauczyciela W Pracy Z Uczniem Z trudnościami Edukacyjnymi”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19, październik 2020, s. 81-92, doi:10.34767/SZP.2020.01.05.