Nawój-PołoczańskaJ. „Doradztwo Zawodowe U Progu Zmian ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19, październik 2020, s. 107-23, doi:10.34767/SZP.2020.01.07.