MroczkowskiAdam. „Właściwości Stylu Nauczania Na Lekcjach Matematyki W Szkole Podstawowej I W Gimnazjum: Perspektywa Uczniowska ”. Szkoła - Zawód - Praca, no. 19 (październik 11, 2020): 178-189. Udostępniono lipiec 27, 2021. https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/article/view/102.