SołtysiakTeresa. „Wybory Podstawowych Form działalności: Pracy, Nauki I Wypoczynku Przez Osadzonych – własna aktywność Czy Inne Uwarunkowania? (Studium Indywidualnego Przypadku)”. Szkoła - Zawód - Praca, no. 19 (październik 11, 2020): 268-290. Udostępniono lipiec 27, 2021. https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/article/view/108.