Smoder, Agnieszka. „Integracja Czy Oddzielenie życia Zawodowego I Prywatnego? Nowoczesne Technologie Komunikacyjne a Godzenie Pracy Z zobowiązaniami Pozazawodowymi ”. Szkoła - Zawód - Praca, no. 20 (styczeń 14, 2021): 138-151. Udostępniono czerwiec 18, 2021. https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/article/view/42.