PrzybylskaEwa. „Ubóstwo Edukacyjne I Region W Niemieckim Dyskursie Naukowym. Zarys Zagadnienia ”. Szkoła - Zawód - Praca, no. 19 (październik 11, 2020): 44-63. Udostępniono sierpień 3, 2021. https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/article/view/92.