CieśleńskaBeata. „Odpowiedzialność Nauczyciela W Pracy Z Uczniem Z trudnościami Edukacyjnymi”. Szkoła - Zawód - Praca, no. 19 (październik 11, 2020): 81-92. Udostępniono lipiec 31, 2021. https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/article/view/94.