Recenzenci

 • prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak
 • prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
 • prof. dr hab. Jerzy Niemiec
 • prof. dr hab. Nella Nyczkało
 • prof. dr hab. Ryszard Parzęcki
 • prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
 • prof. dr hab. Zdzisław Wołk
 • dr hab. Kazimierz M. Czarnecki, prof. nadzw.
 • dr hab. Urszula Jeruszka, prof. nadzw.
 • dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. nadzw.
 • dr hab. Daniel Kukla, prof. nadzw.
 • dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. nadzw.
 • dr hab. Andrzej Michalski, prof. nadzw.
 • dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. nadzw.
 • dr hab. Czesław Plewka, prof. nadzw.
 • dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. nadzw.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Redakcja czasopisma: Szkoła - Zawód - Praca
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz