Redakcja

Redakcja

Redaktor Naczelny:

prof. dr hab. Ryszard Gerlach
tel. 52 34 19 323
e-mail: gerlach@ukw.edu.pl

Sekretarz Redakcji:

dr hab. Renata Tomaszewska-Lipiec, prof. uczelni
tel. 52 34 19 256
e-mail: renatatl@ukw.edu.pl

Członkowie Rady Redakcyjnej:

 • Tadeusz Aleksander (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie)
 • Augustyn Bańka (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Katowice)
 • Waldemar Furmanek (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej mi. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
 • Walentyna Łozowiecka (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy)
 • Bernd Meier (Universität Potsdam/Niemcy)
 • Krasimir Spirov (Technical University, Sofia/ Bułgaria)
 • John Ward (IRTS Ile-de-France Montrouge /Neuilly-sur-Marne Fondation ITSRS, Institut Régional de Travail Social/ Francja)
 • Zygmunt Wiatrowski (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)

Redaktorzy tematyczni:

 • Elżbieta Kasprzak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – psychologia pracy
 • Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej mi. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) – filozofia pracy
 • Jerzy Stochmiałek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – andragogika
 • Janusz Sztumski (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)  – socjologia pracy
 • Renata Tomaszewska-Lipiec (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Joanna Wierzejska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – pedagogika pracy, rynek pracy
 • Zdzisław Wołk (Uniwersytet Zielonogórski) – poradoznawstwo, zawodoznawstwo

Redaktorzy językowi:

 • Aleksandra Pawlicka - język angielski
 • Elżbieta Komsta - język rosyjski
 • Włodzimierz Kucharek - język niemiecki

Redaktor statystyczny:

 • Barbara Ciżkowicz

Komitet Redakcyjny:

 • Sławomir Kaczmarek
 • Zygmunt Babiński
 • Katarzyna Domańska
 • Grzegorz Kłosowski
 • Andrzej Prószyński
 • Marlena Winnicka
 • Jacek Woźny
 • Ewa Zwolińska
 • Grażyna Jarzyna

Wydawca:

 • Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Redakcja czasopisma: Szkoła - Zawód - Praca
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz